Každý skúsený strelec či vlastník zbrane musel nejako začať a určite mu do ruky hneď nevložili revolver