Holdingová spoločnosť či dokonca komplexná holdingová štruktúra sú u nás relatívne málo využívané a môžeme sa s nimi