Rastliny pre svoju výživu potrebujú anorganické živiny. Komplexná interakcia zahŕňa napríklad aj rozklad hornín, organickej hmoty,