Prírodný vzhľad, autenticita a elegancia – tieto a mnohé iné slová podobného významu možno priradiť k