Záhrady boli a sú celé stáročia integrálnou súčasťou našej každodennej pracovnej a stravovacej kultúry. Aj naši starí a prastarí