Odpočúvacie zariadenie vo svojom prvotnom účele neslúži na nič nezákonné a ani proti slušnej morálke. Je to prístroj,