Tak, ako je každé zamestnanie svojou náplňou práce špecifické, rovnako tak sú špecifické aj odporúčania a postupy,