Byť krásna a štýlovo oblečená nemusí byť vždy iba záležitosťou formálnych udalostí, napr. v zamestnaní, prípadne keď