Sektorové kuchyne sú také, ktoré si môžete sami poskladať z pomedzi preddefinovaných dielov. Potrebujete skrinku na hrnce,