Zrejme každý, kto príde do kontaktu so slovom montérky si predstaví pracovné oblečenie. Je pravda, že