Podmienky založenia s.r.o.: Čo všetko treba urobiť pri zakladaní firmy?

Základnou a prvou podmienkou založenia s.r.o. je názov firmy. Obchodné meno, ktoré bude zapísané v Obchodnom registri SR musí byť originálne, ideálne s voľnou doménou, nesmie byť už niekde existujúce s ochrannou známkou, malo by byť tiež ľahko zapamätateľné a zrozumiteľné, no a samozrejme, malo by korešpondovať s vaším biznisom. Podmienky založenia s.r.o. sú však zložitejšie a je ich viac.

Aký bude vás predmet podnikania?

Sídlom môže byť akákoľvek nehnuteľnosť, bytový či nebytový priestor. Ak nehnuteľnosť nevlastníte, podmienkou založenia s.r.o. je, že musíte mať súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre vaše podnikateľské účely. Ďalšou podmienkou založenia s.r.o. je tiež vedieť a zvoliť si, v akej oblasti chcete podnikať. Na výber máte voľné, viazané alebo remeselné živnosti. Pri viazaných a remeselných je potrebná odborná spôsobilosť a pri remeselných ešte aj výučný list v danom odbore.

podmienky zalozenia s.r.o.

Pri zakladaní s.r.o. potrebujete rôzne dokumenty ako živnosť či výučný list v danom odbore.

Zakladáte si firmu sám/sama alebo skupina spoločníkov?

Toto je dôležité vedieť, pretože pre samého podnikateľa sa pri založení s.r.o. vyhotovuje Zakladateľská listina a pre spoločníkov Spoločenská zmluva. V týchto musia byť ustanovené všetky potrebné informácie o vašej novej firme, vrátane mena a sídla spoločnosti, predmetu podnikania, základného imania (pri spoločníkoch aj výška vkladu každého z nich), osobných informácií spoločníkov, výšky rezervného fondu, či predpokladaných nákladov spoločnosti.

Podmienky založenia s.r.o.:

Dôležitý je aj podpisový vzor konateľa pre právne náležitosti. Toto potrebuje každý podnikateľ. Na základe druhu podnikateľskej činnosti si zvolíte živnosť (ako sme už spomínali – voľnú, viazanú alebo remeselnú). Podmienky založenia s.r.o.  určujú tiež splatenie základného imania vašej novej spoločnosti. Toto na Slovensku musí byť aspoň 5000,- EUR. S.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok akéhokoľvek druhu. Preto je potrebné požiadať miestny príslušný daňový úrad o súhlas správcu dane. S.r.o. nemôže správne fungovať bez zápisu v ORSR. Je to jedna z hlavných podmienok založenia s.r.o., aby vaša nová spoločnosť mohla fungovať legálne. K zápisu je potrebné doložiť aj niektoré prílohy, o ktorých si povieme nabudúce. Po zápise v ORSR nasleduje registrácia na daňovom úrade do 30 dní od vzniku spoločnosti. Všetky potrebné tlačivá nájdete na daňovom úrade alebo sú k dispozícii online k vytlačeniu. Tie je možné overiť u notára alebo tiež na matrike. Na matrike vyhotovujú taktiež overené kópie dokumentov. Možnosťou je tiež elektronický podpis, ktorý máte pri elektronickom podaní žiadosti o založenie s.r.o. Elektronická žiadosť so sebou nesie niekoľko výhod. Jednou z možností je tiež ready made s.r.o., kedy všetky tieto podmienky založenia už sú  splnené a nová spoločnosť pripravená na odkúpenie a podnikanie.

 

 

Zanechať odpoveď