Aké zbrane sa používali v stredoveku?

Saxonské a Vikingské zbrane

Saxoni bola skupina germánskych kmeňov. Prvá zmienka o nich bola z neskorých rímskych čias, keď žili v blízkosti pobrežia Severného mora, čo teraz tvorí Nemecko. Vyššia vrstva Saxonov nosila v boji krúžkové brnenie. Ostatní bojovníci nosili len železnú helmu a v rukách držali guľatý drevený štít. Ich zbrane boli oštep, meč či bojová sekera. Saxoni požívali taktiku korytnačky, čo znamenalo, že si zo svojich štítov vytvorili obrovský pancier keď stáli v rade a štíty držali nad hlavami alebo pred sebou, čím vytvorili celkom účinný múr.

zbrane

Vikingské zbrane

Vikingovia boli obávaní v celej Európe. Zbrane, ktoré používali pri boji boli rovnaké ako u Saxonov,teda oštepy, sekery a meče, a taktiež využívali na obranu štítové steny. Niektorí Vikingovia mali na sebe krúžkové brnenie. Vikingovia si často vytvárali aj rôzne hradby a to tak, že si vykopali priekopu do zeme, vytvorili zemskú banku s drevenou palisádou na vrchu. Neskôr, chrbticou stredovekých armád boli obrnení rytieri na koni. Normanskí rytieri nosili drôtené brnenie vyrobené zo železných kruhov spojených dohromady. V 14. storočí prišlo na rad pancierové brnenie. Jednotlivé kusy pancierov boli samostatne pripevnené ku každej časti tela.

Zbrane v rokoch 1500 – 1800

Zbrane 16. storočia ovplyvnili vojnu. Prvé zbrane sa spúšťali zapálením šnúrky, ktorá bola namočená do liadku (dusičnan sodný, čo je aj dnes súčasťou čierneho strelného prachu). V 16. storočí bola vynájdená koliesková zámka (typ spúšťacieho mechanizmu). V dôsledku toho vznikli nové zbrane a prestali sa používať kopije. Každý bojovník mal dve až tri pištole a šable.

zbrane

Zbrane 16. storočia

Medzitým, medzi tradičné anglické zbrane patrili luky, no stále viac sa už využívali pištole. Stavali sa pevnosti a murované mestá, ktoré mali bašty. To boli trojuholníkové úseky stien, ktoré vystupovali zo zvyšku stien. Na baštách boli upevnené zbrane, ktoré boli pripravené na streľbu na blížiace sa vojsko z rôznych strán. Na obranu pevností sa používali aj delové gule alebo valcové nádoby naplnené ostrými kameňmi a kúskami kovu. Výstrelom sa kamene a kov rozleteli a pokryli väčšiu plochu, čo zabezpečilo lepšiu šancu na zásah nepriateľa.

Staršie aj nové zbrane môžete nakúpiť aj TU.

Zanechať odpoveď