Americký slang a 10 výrazov, ktoré vás v škole nenaučili

Vzdelávacie materiály používané na našich školách poskytujú študentom štandardnú angličtinu, ale nie jej slangovú podobu. Jedným z dôvodov je aj to, že americký slang sa často obmieňa a teda určité slovo sa používa rok, dva a potom už nie. Ak sa na to pozrieme z tohto uhla, tak dôvod, prečo sa slang na školách neučí, poznáme. Existujú však aj výrazy, ktoré sú súčasťou slangových slovníkov dlhodobo. V dnešnom blogu sa na tieto frázy pozrieme:

  1. Dope – sa používa ako prídavné meno a znamená skvelý, úžasný. Napríklad ʽdope shoesʼ. To isté slovo má aj iný, menej pozitívny význam – drogy. Napríklad: ʽHe does what he can to get more dope.ʼ V preklade to znamená: ʽRobí čo môže aby dostal ďalšie drogy.ʼ
  2. Hype – prídavné meno, ktoré znamená vzrušený, nadšený. Napríklad ʽI´m so hype! We´re going to the Alps tomorrow.ʼ Preklad: ʽSom taká nadšená! Zajtra ideme do Álp.ʼ
  3. Fam – toto slovo si určite ľahko zapamätáte. Znamená to rodina. V americkom slangu sa používa aj na označenie dobrých známych, alebo kamarátov zo športového klubu, ktorý navštevujete.
  4. At bottom – v podstate, jadre, skutočnosti. Tento výraz sa dokonca udomácnil v štandardnom slovníku, pozrime sa na jeho použitie vo vete: ʽShe looks arrogant, but at bottom she´s very nice.ʼ V preklade to znamená: ʽPôsobí arogantne, ale v skutočnosti je veľmi milá.ʼ

Prvú polovicu amerického slangu uzavrieme idiomatickým výrazom:

 1. At home with – ako doma, byť vo svojom živle, nerobiť problémy. ʽI´m quite at home with writing articles on American slang.ʼ Preklad: ʽPísanie článkov na tému americký slang mi nerobí problém.ʼ
Americký slang

Anglický vrs. Americký slang.

Americký slang a akronymá

Akronym je slovo zložené zo začiatočných písmen alebo slabík viacerých slov.

 1. Goat – aj keď to mnohý poznáte ako slovo koza, v slangovom ponímaní to znamená nasledovné: G – greatest, O – of, A – all, T – time. Greatest of all time – používa sa na označenie osoby, ktorá je v niečom výnimočná (napríklad športovec).
 2. Bae – before anyone else. Používa sa na označenie vášho priateľa, priateľky – teda niekoho na kom vám záleží. Avšak stretli sme sa s tým už aj pri označení jedla. ʽPizza is my baeʼ. ʽZbožňujem pizzu.ʼ
 3. LoL – sa používa v písanej podobe (sms) vtedy, ak chcete označiť nejakú situáciu za zábavnú. Teda nepoužijete známe haha, ale ʽlolʼ, čo znamená l – laughing, o – out, l – loud.

Akronymá, ktoré môžete nájsť či už v emailovej podobe alebo sms–kách sú aj:

 1. BTW – by the way, čo v preklade znamená mimochodom.
 2. ASAP – as soon as possible – čo najskôr.

 

Ak nerozumiete čo niektoré slovo znamená, nemajte zábrany spýtať sa na to. Vzhľadom na skutočnosť, že sa americký slang obmieňa, aj rodený Američan vám môže povedať že nepozná význam tohto slova.

Zanechať odpoveď