Astma a bonding

bonding

Bonding je veľmi dôležitý

Astma je jednou z najbežnejších chronických chorôb detí a má za následok najviac vymeškávaných dní školskej dochádzky dieťaťa. Spojitosť medzi detskou astmou a bondingom medzi novorodencom a matkou bola dokázaná viacerými štúdiami rôznych autorov v rozpätí šiestich rokov. Štúdie sa zamerali na charakteristické vlastnosti matiek detí, ktoré mali astmu. Matky boli popisované slovami ako: odmietavá, zdržanlivá, nahnevaná, chladná, konfliktná ohľadom samostatnosti a často v depresiách.

Štúdie a výskumy

Mohlo by sa zdať, že je možné viniť matky za takéto správanie. Prebehli však doplnkové výskumy, ktoré sa zamerali na priebeh pôrodu. Tieto vlastnosti tak odborníci označili ako výsledok situácie, kedy po pôrode neprebehol dostatočný bonding. 70% až 80% matkám detí s astmou nebol umožnený alebo neprebehol bonding s dieťaťom, v porovnaní s asi 20% matiek zdravých detí, medzi ktorými bonding prebehol. Záverom štúdií bolo, že príčinou detskej astmy je práve prerušenie alebo neuskutočnenie bondingu napriek tomu, že sa spočiatku zdalo, že príčinou sú vlastnosti matky.

Tieto teórie sa potvrdili v roku 2000, kedy sa v Madridskej štúdií terapiou zameranou na zlepšenie ich puta liečilo 6 matiek astmatických detí. U piatich detí sa neskôr prejavilo úplne alebo skoro úplne zlepšenie vzťahov, čo malo za následok zníženie medikácie dieťaťa. U dvoch novorodencov nastalo úplné vymiznutie symptómov detskej astmy. Terapie matiek prebiehali spôsobom hypnózy a spôsobom takzvaného znovu prežívania pôrodu.

Čo je to vlastne bonding?

bonding

Bonding spája matku s dieťaťom

Bonding medzi matkou a dieťaťom je riadeným a žiadaným najzákladnejším primitívnym inštinktom, kedy ich mysle, telá a duše čakajú na to, kedy budú spojené.

Problémy s bondingom matky a novorodenca nie sú chybou ani matky ani dieťaťa. Zväčša sú výsledkom okolností a nehôd. Sú spôsobené fyzickým oddelením matky od dieťaťa po pôrode alebo emočným oddelením počas tehotenstva a začiatkom výchovy dieťaťa. Dnešné výskumy dokazujú, že tieto nedostatočne vyvinuté putá, ktoré môžu spôsobiť neskôr vážne zdravotné problémy detí, môžu byť znovu vybudované pri terapiách. Kľúčovým krokom k úspechu terapie je, aby si matka uvedomila, že to nie jej vina a aby zistila, v ktorom momente došlo k prerušeniu možnosti bondingu.

Zanechať odpoveď