Za predpokladu, že používate správne a originálne tonery do tlačiarní HP, nebudete mať problém získať vždy ostré,