Čistenie a úprava vody – na čo slúži klinoptilolit?

klinoptilolit

Klinoptilolit pre čistenie vody – odpadovej aj pitnej

Ochrana životného prostredia zahŕňa okrem iného aj jeden veľmi dôležitý aspekt, akým je čistenie a úprava vody. Problém pitnej vody je totižto v celom svete čoraz naliehavejší a práve preto sa čoraz častejšie naskytá aj otázka, aké účinné alternatívy pri čistení vody vôbec existujú. Jednou z nich je aj klinoptilolit, ktorý zabezpečuje nie len šetrný prístup k prírode, ale aj výrazné znižovanie nákladov, ktoré s úpravou vody súvisia. Čistenie a úprava vody sú tak vďaka nemu oveľa efektívnejšie, avšak odpoveď na otázku „prečo?“ sa už dočítate v našom dnešnom článku.

Klinoptilolit a odpadové vody

Prvou kategóriou vôd, ktoré si vyžadujú čistenie a úpravu a pri ktorých sa dá klinoptilolit využiť, sú odpadové vody. Odpadové vody zahŕňajú znečistenú vodu pochádzajúcu z domácností, úradov či škôl – teda z ľudskej činnosti, ktorá je každodennou súčasťou našich životov, ale tiež vodu, ktorá je znečistená technologicky, teda pochádza z rôznych priemyselných či poľnohospodárskych závodov.

Nech je voda znečistená ktorýmkoľvek z týchto dvoch dôvodov, jedno je isté – nie je vhodná na ďalšie použitie, až kým neprejde dôkladným čistením a úpravou. Nuž a práve tu prichádza na rad klinoptilolit – prírodný minerál, ktorý sa využíva v čističkách odpadových vôd. Jeho hlavnou úlohou je v záverečnej fáze čistenia zbaviť vodu rôznych škodlivých látok a prebytočného amoniaku, ktorý pochádza predovšetkým zo spomínanej poľnohospodárskej činnosti.

Aj vodu zo studne treba najprv prečistiť a upraviť!

klinoptilolit

Klinoptilolit – poklad ukrytý v minerále

Druhou kategóriou vôd, pri ktorých sú čistenie a úprava nevyhnutné, najmä pokiaľ ju chceme využívať na konzumáciu, je pitná voda z vlastných zdrojov, akým je napr. aj studňa. Tá totižto často obsahuje látky, ktoré úplne menia jej vlastnosti a voda sa tak stáva nevhodnou na konzumáciu. Čistenie a úprava vody čerpanej z vlastných zdrojov je vhodná aj ako „ochrana“ pred kontamináciou vody.

Klinoptilolit v tomto prípade slúži na to, aby prefiltroval vodu od nebezpečných látok, akými sú napr. amoniak (ktorý sa do nej môže dostať z pôdy) alebo rádium. Taktiež efektívne znižuje nadmerné hodnoty železa a mangánu, ktoré môžu znižovať kvalitu pitnej vody a tiež škodiť ľudskému organizmu. Preto je lepšie, ak vodu zo studne najprv upravíte s použitím klinoptilolitu – zdravotne nezávadného a čisto prírodného minerálu.

Zanechať odpoveď