Čo je výživa rastlín?

Výživa rastlín

Výživa rastlín s hnojivami NPK

Rastliny pre svoju výživu potrebujú anorganické živiny. Komplexná interakcia zahŕňa napríklad aj rozklad hornín, organickej hmoty, zvierat a mikroorganizmov. Takýmto spôsobom tvorí anorganické živiny, ióny ktoré sa uvoľňujú do pôdy. Pre korene sú potom takto uvoľnené minerály ľahko dostupné. Výživa rastlín môže byť však viazaná aj na iné prvky v alkalických alebo kyslých pôdach. V takýchto prípadoch pomáhajú vstrebávaniu živín mikróby.

Prečo moja pôda neobsahuje to, čo potrebuje?

Aj v tých najlepšie udržiavaných pôdach a skleníkoch sa môže stať, že premena hmoty na ideálne ióny nemusí byť ideálna. Pôda sa po roku úrody môže vyčerpať a nemusí obsahovať potrebnú výživu pre nasledujúci rok. Substráty obsahujú niekoľko základných minerálov, ktoré rastliny potrebujú. Väčšina je však pri výrobe sterilizovaná a tak postrádajú mikróby, ktoré rozkladajú práve organickú hmotu.

Dostupné riešenia

Pri ozdravných pokusoch vašej pôdy treba zvažovať, aký druh hnojív a doplnkov zvolíte. Obyčajné hnojivá nie sú komplexné a výživa rastlín tak nemusí byť kompletná. NPK hnojivá sú však riešením, ak vašej pôde chýba napríklad len jeden alebo dva prvky. NPK obsahujú dusík na podporu rastu, fosfor na podporu koreňov a draslík pre celkové zdravie rastliny. Ak vidíte vo vašej úrode v týchto prejavoch problém, NPK je jedným z riešení.

Hnojivá

Hnojivá NPK

Ak však ani po aplikácií tohto hnojiva nevyriešite slabú alebo nezdravú úrodu, je potrebná komplexná výživa rastlín. Tieto výživy obsahujú minimálne dvadsať prvkov pre optimálny rast rastlín. Medzi základné patrí kyslík, uhlík a vodík. Ďalej sa tu nachádzajú makronutrienty, ktoré sú rastlinami vyžadované vo veľkých množstvách. Mikronutirentov, naopak stačí aj menšie množstvo. Ak rastlinám chýba čo i len jeden prvok z tejto škály môže sa to prejaviť v abnormálnom raste alebo sa rastliny nemusia reprodukovať.

Medzi dôležité makronutrienty patrí okrem NPK živín aj kalcium, ktorý sa zúčastňuje na prenosoch vody v rastline, magnézium a sulfid pre správny priebeh fotosyntézy. Nikel, sodík, kobalt, meď, železo a zinok patria medzi významné mikronutirenty, ktoré sa podieľajú na tom, že sa výživa rastlín dostane všade a zabezpečujú napríklad aj funkčnosť enzýmovej výmeny.

Zanechať odpoveď