Čo je zeolit a ako nám pomáha?

Zeolit

Zeolit hornina sopečného pôvodu

Tento článok je pre všetkých, ktorí sa radi učia alebo dozvedajú nové veci. Článok je o jedinečnej hornine menom zeolit, ktorá je využiteľná vo viacerých odvetviach a ktorej ložisko sa nachádza aj u nás na Slovensku.

Zeolit je hornina sopečného pôvodu, ktorej využitie siaha od filtrovania toxických plynov, cez obnovu a zlepšovanie pôdy, zlepšovanie výživy zvierat, až po jeho použitie ako prísadu do cementu, pre dosiahnutie betónu s lepšími vlastnosťami. Široké využitie zeolitu je možné vďaka jeho vlastnostiam, ktorými sú schopnosť iónovej výmeny, kapacita pre reverzibilnú adsorbciu alebo i jeho funkcia ako prírodné sito, vďaka ktorému zeolit možno využiť napríklad na odstránenie agresívnych toxických látok. Pomocou zeolitu je možné odstraňovať i ťažké kovy, ako olovo, nikel, železo, kobalt a čistiť tak pitnú i odpadovú vodu.

Zeolit v poľnohospodárstve

Vďaka svojej flexibilite a cenovej dostupnosti sa zeolit veľmi často využíva i v poľnohospodárstve, a to najmä ako prímes do hnojív, pričom jeho úlohou je posilňovanie účinkov hnojiva. Zeolit na seba naviaže živiny obsiahnuté v hnojive a tie potom regulovaným spôsobom uvoľňuje rastlinám. Taktiež sa používa ako prímes do kŕmnych zmesí zvierat, najmä poľnohospodárskych. V tomto prípade slúži ako pohlcovač amoniaku, vďaka čomu výlučky zvierat menej zapáchajú. Môže sa pridávať aj do podstielky, z ktorej adsorbuje vlhkosť a zvieratá tak sú v suchom a čistejšom prostredí. Jeho používaním sa taktiež znižuje pravdepodobnosť výskytu plesní, baktérií, roztočov a pod.

Zeolit

Zeolit a jeho využitie v poľnohospodárstve

Zeolit a životné prostredie

Zeolit je prírodná hornina, ktorá pre človeka ani životné prostredie nie je nijako škodlivá. Práve naopak. Je veľmi prospešná. V dnešnej dobe, keď sú vodné zdroje znečistené odpadom z tovární, baní atď. A tu prichádza zeolit ako jedinečný pomocník. Využíva sa i pri ekologických katastrofách ako napr. havária jadrovej elektrárne vo Fukushime či Černobyle. A to vďaka tomu, že zeolit je schopný adsorbovať i rádioaktívne látky. K čisteniu životného prostredia, prispieva aj ako čistič spalín, s ktorými je stále väčší problém.

Túto vzácnu horninu je možné využiť naozaj vo veľmi širokej sfére a môžeme byť radi, že jej ložisko sa nachádza i u nás v Nižnom Hrabovci, vďaka čomu je i lepšie cenovo dostupná.

Zanechať odpoveď