Hedge fondy často sídlia v daňových rajoch

Hedge fondy sú v našom stredoerópskom priestore relatívne novým a perspektívnym odborom v oblasti investovania finančných prostriedkov. Záujem o tento druh fondov sa prudko rozvíja v situácii, keď vyššie a stredné vrstvy obyvateľstva zvyšujú svoje bohatstvo a uvažujú o investičnom umiestnení získaných peňazí efektívnym spôsobom. Relatívne vysoký objem minimálnej investície do konkrétneho hedge fondu predpokladá účasť tých investorov, ktorí sú schopní posúdiť kvalitu správcov hedge fondov. Vedia si naštudovať problematiku a zodpovedne zvážiť riziko spojené s investovaním do jednotlivých produktov hedge fondov. Riziko podnikania vo finančníctve je vždy, ale v prípade týchto fondov funguje tzv. samoregulačný mechanizmus. Na strategickú úspešnosť hedge fondov totiž pôsobí skutočnosť, že správcovia fondov do zvolených stratégií zvyčajne investujú značnú časť svojich vlastných prostriedkov.

Kto môže investovať do hedge fondov?

Klientom hedge fondov sa môže stať fyzická osoba (kvalifikovaný investor) alebo právnická osoba (profesionálny investor). Kvalifikovaným investorom sa podľa našej platnej legislatívy rozumie osoba, ktorá má skúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi a podpíše v tomto zmysle vyhlásení správcovi fondu. Predpokladom vstupu do fondu je potom vloženie minimálnej investície predpísané štatútom fondu. Výška tejto počiatočnej investície klienta sa stanovuje podľa toho, v ktorej krajine bol hedge fond založený.

hedge fondy

Hedge fondy sú investičné spoločnosti

Koľko sa musí do hegde fondov investovať

V zahraničí patrí medzi ďalšie podmienky vstupu do hedge fondu minimálna veľkosť hnuteľného a nehnuteľného bohatstva alebo ročného príjmu klienta. Na presnejšie určenie zodpovedajúceho podielu investície na celkovom majetku klienta slúži odhad rizikovosti stratégie vybraného fondu a jeho predpokladaný investičný horizont. Pred vlastnou investíciou do hedge fondu by mal potenciálny klient získať najmä informácie o správcovi fondu, jeho investičných stratégiách, spôsoboch diverzifikácie rizika investícií a nastavenie parametrov vstupu a výstupu z fondu.

Hedge fondy ako súčasť offshore podnikania

Hedge fondy sú často zriaďované a majú svoje sídla v daňových rajoch. Offshore hedge funds často nepodliehajú niektorým regulačným obmedzeniam a zároveň môžu využívať výhody daňovo výhodnejšieho podnikateľského prostredia.

 

Zanechať odpoveď