Holding, holdingová spoločnosť či holdingová štruktúra?

Holdingová spoločnosť či dokonca komplexná holdingová štruktúra sú u nás relatívne málo využívané a môžeme sa s nimi stretnúť najmä u väčších firiem. Holdingová štruktúra je akumulácia viacerých firiem s právnou subjektivitou, kedy jedna holdingová spoločnosť – tzv. holder, vlastní rozhodujúci podiel v štruktúre firiem a riadi všetky ostatné firmy. Holding je teda špeciálny prípad koncernu.

holdingová spoločnosť

Ćo viete o holdingovej spoločnosti?

Je rozdiel medzi koncernom a holdingom?

Koncern vzniká vždy, keď majú do neho včlenené podniky jednotné vedenie. Ak je toto spojenie realizované pomocou fyzicky existujúceho subjektu ako zastrešujúcej firmy, potom sa jedná o holding. Ak je však toto spojenectvo realizované len na základe zmlúv a ak sa jednotlivé tieto podniky spoluzúčastňujú na spoločnom vedení, ide aj o koncern. V prvom prípade, keď existuje zastrešujúca firma, sa hovorí o faktickom koncernu a zároveň aj o holdingu. V tom druhom o zmluvnom koncerne. Zmluvné koncerny sú pritom v našich ekonomických podmienkach častejšie a typicky vznikajú v okamihu, kedy viac firiem má rovnakých vlastníkov, ktorí ich činnosť sami koordinujú.

Kedy sa holdingová spoločnosť stáva tzv. holderom?

Holder je relatívne malá firma v holdingovej štruktúre, ktorá sama o sebe nevyvíja žiadnu vlastnú ekonomickú činnosť. To je dôležité najmä z daňových dôvodov, pretože vlastník takejto holdingovej spoločnosti sa dostane k výnosom z dcérskych spoločností jedine tak, že zisk z dcérskych firiem zdaní a prevedie. Holder z jeho zisku potom vyplatí dividendy. Ak by sám holder vykazoval nejakú ekonomickú činnosť a dosiahol by v danom hospodárskom roku straty, použijú sa výnosy z dcérskych firiem na jej pokrytie a vlastníci svoje peniaze neuvidia. Ak straty dosiahne ľubovoľná iná firma v holdingu, nijako to neobmedzuje prístup vlastníka k výnosom z tých ostatných prostredníctvom takejto holdingovej štruktúry. Práve kvôli daňovým výhodám býva veľmi častým javom tiež to, že holder je umiestnený v nejakom tzv. daňovom raji. Spoločnosť takéhoto charakteru môže byť zároveň podľa sídla spoločnosti onshore alebo aj tzv. offshore spoločnosť.

 

 

Zanechať odpoveď