Kúzelník v priebehu času – história mágie vo svete

Kúzelník je povolanie, ktoré má dlhoročnú históriou, dokonca by sa dalo priradiť k tým najstarším povolaniam. Jeho minulosť siaha až do čias starovekého Egypta, pričom zdokumentovať sa dá približne od roku 3 766 pred našim letopočtom. Dokazuje to papyrus zachovaný ešte z týchto čias, na ktorom je vyobrazený kúzelník, ktorého meno sa uvádza ako Dedi, predvádzajúci svoje triky pred vtedajším faraónom 13. dynastie menom Khufu.

Prvé kúzla, ktoré kúzelníci predvádzajú aj dnes sa objavili už v antickom Grécku. Práve antické Grécko bolo miestom, kde vzniklo samotné pomenovanie „mágia“, pôvodne pochádzajúce zo slova Mageia.

kuzelnik

Jeden z prvých kuzelníkov Houdini

Stredovek a kúzelníctvo

Tak ako vo väčšine oblastí, tak aj v oblasti mágie a kúziel došlo počas stredoveku k značnému úpadku. Súvisí to priamo s inkvizíciou, ktorá v tomto historickom období začala. Kúzelník sa tak stal akýmsi symbolom diabla i celého okultizmu a každý, koho pri takýchto trikoch prichytili bol považovaný za bosoráka a následne odsúdený na smrť, zväčša upálením.

Prvá kniha kúziel

Približne v období, kedy sa datuje aj koniec stredoveku sa ľudia opäť začali vo väčšom venovať mágii. Dôkazom toho bol aj kúzelník Reginal Scot – autor prvej známej knihy kúziel. Tá však nemala byť návodom na to, ako sa týmto trikom naučiť, skôr mala vyvrátiť mylné predstavy o tom, že kúzelníci sú akýmisi uctievačmi diabla a že to, čo predstavujú má niečo dočinenia s nadprirodzenými javmi.

Prvý kúzelník, ktorý vystupoval v divadle

Svoj obrovský „návrat“ zažilo povolanie kúzelník opäť až v priebehu 18. storočia, kedy sa stalo priam až umením a častokrát zabávalo aj tie najbohatšie vrstvy spoločnosti. Za vstup do novej etapy mágie sa považujú vystúpenia, ktoré mal svetoznámy kúzelník Jean Houdini. Tie sa totižto už neodohrávali iba na uliciach miest či priamo na panských dvoroch, avšak preniesol ich priamo do divadla. Tým sa mágia a kúzelníctvo dostali na celkom inú úroveň zábavy.

Fenomenálny David Copperfield

Ďalším míľnikom vo svete kúziel bol nám už dobre známy kúzelník David Copperfield – nazývaný aj kúzelník 21. storočia. Nuž a ním by sa prakticky dali uzavrieť aj celé doterajšie dejiny mágie, aspoň dovtedy, kým nepríde ďalší dych-vyrážajúci umelec – kúzelník.

kuzelnik

Najznámejší kúzelník David Copperfield

Zanechať odpoveď