Luky, šípy aj hroty už v paleolite

Príliš veľa hodnoverných informácií a prvých pravekých lukostrelcoch lovcov samozrejme nie je. O charaktere a vzhľade šípov toho tiež mnoho nevieme, avšak ohľadom rozmerov šípov sa historici dosť zhodujú. Mohli merať cca 1 meter a boli hrubé 1 cm. Pravekí lovci nepotrebovali veľký dostrel svojich primitívnych zbraní. Ich taktika a spôsob lovu spočíval v tom, že skupina mužov obkľúčila zviera alebo ho zahnala do pasce a potom ho zasypali oštepy, kamene, šípy a ich hroty.

hroty

Hroty k šípom neodmysliteľne patria.

Hroty z pazúrika

Objavu zamrznutého tela tzv. Tyrolského ľadového muža sa stále dostáva veľa pozornosti. Bol náhodne objavený v roku 1991 a je tiež známy pod označením Oetzi. Bol mu spočiatku pripisovaný  bronzový vek, teda z obdobia okolo 3000 rokov p.n.l. Avšak novšie výsledky testov rádioaktívnych uhlíkov na vzorke trávy odobratej z obuvi Oetziho odhalili vek v rozmedzí okolo 4 250 p.n.l. Pri jeho tele sa našiel celý rad zaujímavých nástrojov a pomôcok, Vrátane 14 ks rôzne zachovaných šípov. Jeden šíp bol dlhý 85 cm. Predok šípu bol narezaný a brezovou smolou bol do neho pripevnený hrot vyrobený z pazúrika. Na druhom konci boli opäť brezovú smolou prilepené letky z pier nejakého veľkého vtáka.

hroty

Luk musí mať hroty.

Šípy pravekých lovcov

Archeológovia venujúci sa vykopávkam z praveku mávajú samozrejme najviac informácii o tom, aké hroty šípov lovci aj bojovníci požívali. Zo začiatku šípy nemali hrot z iného materiálu, ale boli len opracované na konci do špičky. Boli nájdené aj šípy s tupým koncom, ktoré sa používali ako strely na vtáky. Hroty sú vo vykopávkach časté, avšak nedá sa s istotou určiť, či patrili k oštepom alebo šípom. Zo začiatku sa hrot vyrábal len z kameňa. Koncom doby kamennej už ľudia začali na výrobu hrotov používať i kosti a objavujú sa hroty z pazúrika. Používal sa hrot s priečnym ostrím, listové a romboidné hroty, hroty srdcovitého tvaru aj trojboké hroty.

Zanechať odpoveď