Mala by sa tvorba web stránok učiť od tlače?

Oproti webovým stránkam, tlač má samozrejme oveľa dlhšiu históriu. Hoci kníhtlač bola vynájdená už v roku 1443, udáva sa, že prvé tlačené noviny boli publikované až v roku 1605. S webovými stránkami, ktoré po prvýkrát vznikli v roku 1991 (a to sa vtedy ešte o nejakom web designe ani nedalo hovoriť), sa to však určite nedá ani porovnať. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som toho názoru, že dnešná tvorba web stránok sa má ešte čo-to učiť od designu, ktorý sa používa v tlači.

Jednotnosť designu

Videli ste už noviny, ktoré by mali každú stranu inú? Samozrejme že nie, základom celého ich designu je jednotnosť, čo sa o veľkom množstve web stránok nedá povedať. Iná tvorba web stránok, iný dizajn každej podstránky, iná typografia, iné farby, iné rozloženie – ak si denno-denne prechádzate webové stránky, určite mi dáte za pravdu, že to nie je nič nezvyčajné, no zároveň je to aj veľmi rušivé, ba priam až iritujúce. Toto je zrejme tá najzákladnejšia vec, pri ktorej by si web stránky mali brať príklad z tlače.

tvorba web stránok

Že by sa mala tvorba web stránok čo učiť od starých dobrých novín? Určite áno!

Typografia

Prvou vecou, ktorú pri typografii dodržiavajú noviny a mali by aj tvorcovia web stránok, je grafické rozlišovanie hlavného nadpisu, podnadpisov a samotného textu. Samozrejmosťou by malo byť aj rozdeľovanie textu do odsekov pre ľahšie čítanie. A jedna vec, na ktorú pri tvorbe web stránok radi a často zabúdame – centrovanie textu na stránke je tabu. Centrovať jednu alebo dve vety reklamného textu – ÁNO, centrovať celý 500 slovný text na stránke – NIE!

tvorba web stránok

Správna typografia je pre noviny aj tvorbu web stránok polovicou úspechu

Farebnosť

Aj farebnosť stránky je pri tvorbe web stránok do istej miery dôležitá. Všimli ste si v novinách napr. krátke citácie vybraté z textu, ktoré sú odlíšené iným fontom aj inou farbou? Vizualizácia je totižto nesmierne dôležitá pre zaujatie pozornosti čitateľa aj pre jej udržanie. To priamo súvisí aj s dostatkom ilustrácií k textu, takže rovnako ako ani v tlači, ani na web stránkach by nemali chýbať fotografie či obrázky.

tvorba web stránok

Obrázky, fotografie, farby – neoddeliteľná súčasť webdesignu

Nuž a to je len zlomok toho, v čom by sa web design stránok ešte stále mohol učiť od designu novín, časopisov a inej tlače…

Zanechať odpoveď