Odkup a prevod spoločnosti nie je nič výnimočné

Určite každý deň nejaký podnikateľ začína so svojim podnikateľským zámerom, rozbieha nový projekt v neutíchajúcej snahe podnikať so ziskmi a neustále hľadať nové prístupy a riešenia ako sa rozvíjať tým správnym smerom. Ale určite aj každý deň niekto krachuje alebo cíti, že to s ním ide dolu kopcom. A uvažuje o potrebnosti nejakej radikálnej zmeny tak, aby sa čo najrozumnejšie vyhol tým najhorším aj osobným finančným dôsledkom. Podnikateľské prostredie je svojou dynamikou, charakterom a aj nepísanými pravidlami veľmi náročné a nevyspytateľné. A preto odkup a prevod spoločnosti je pravdepodobne na dennom poriadku.

odkup spoločnosti

Odkup spoločnosti

Dôvodov na odkup spoločnosti môže byť niekoľko

Aké teda môžu byť zhruba tie najčastejšie dôvody na predaj či prevod spoločnosti? Samozrejme, že je ich niekoľko. V tom lepšom prípade to môže byť aj vek majiteľa a situácia vo firme, kde nemá kto prevziať vedenie firmy takým spôsobom, aby bola spoločnosť naďalej aktívna a prosperovala. Iným dôvodom pre odkup spoločnosti môže byť hľadanie vhodného investora, ktorý by mal priniesť do spoločnosti oživenie a invenciu. Asi tou najčastejšou situáciou, kedy majitelia spoločnosti uvažujú o odkupe svojej neziskovej spoločnosti, je jej dlhodobá zlá finančná situácia a celková insolventnosť. Ak je vlastník v takejto zlej situácii, klesá dopyt po jeho službách či výrobkoch, pociťuje každodenný tlak od svojich veriteľov, potom je dobré obrátiť sa na renomovanú firmu venujúcu sa kvalifikovane odkupu spoločností.

Odkup spoločnosti riadi krízový manažér

Takáto agentúra venujúca sa odkupu spoločností je schopná od majiteľov spoločnosti odkúpiť ich obchodné podiely a dosadiť do vedenia spoločnosti tzv. krízového manažéra, ktorý sa po zmluvnej dohode s vlastníkmi insolventnej firmy stáva hlavným riadiacim článkom v rokovaní s veriteľmi, úradmi a bankami. Majiteľ, ktorý sa rozhodol pre odkup svojej spoločnosti, je tak odbremenený od mnohých nepríjemných stresových situácií, nerobí ďalšie neuvážené kroky a unáhlené rozhodnutia pod tlakom. Získava hlavne priestor, určitý pokoj a čas na osobné rozhodovanie sa, ako ďalej.

 

Zanechať odpoveď