Odkup spoločností: Čo robiť, ak chcete ukončiť podnikanie?

 

Prestali ste podnikať a ostala vám spoločnosť s ktorou neviete čo urobiť? Jednou z možností ako ukončiť podnikanie je odpredaj obchodného podielu spoločnosti. Hoci odkup spoločností nepatrí medzi každodenné úkony podnikateľa, má pre neho mnohé výhody – je to najrýchlejšie a cenovo najvýhodnejšie riešenie. Ak máte firmu, ktorá nemá záväzky ani pohľadávky, má kompletné a správne vedené účtovníctvo s odkúpením vašej spoločnosti by nemali byť žiadne problémy. Odpredajom obchodného podielu sa navyše zbavíte povinnosti platiť daňovú licenciu – tú zaplatí nový majiteľ spoločnosti.

paper

Ak máte firmu so správnym vedením účtovníctva, s odkúpením spoločnosti by nemal byť problém.

Odkup spoločností a likvidácia spoločností

Odkup spoločností má pre majiteľa firmy aj ďalšie skvelé výhody ako napríklad tú, že pri predaji spoločnosti nemáte žiadne náklady, práve naopak, realizujete zisk z predaja. Navyše nie je nutné uhrádzať žiadne poplatky a ísť do zdĺhavého procesu formou likvidácie firmy alebo konkurzným jednaním. Likvidácia spoločnosti je vhodným riešením najmä v prípade, kedy nechcete, aby sa účtovné a právne dokumenty vašej firmy dostali do rúk iných osôb. Zrušenie spoločnosti likvidáciou pripadá do úvahy vtedy, keď sa spoločník rozhodne svoju podnikateľskú činnosť úplne ukončiť a nemá záujem svoju spoločnosť predať alebo predaj jednoducho nie je možný. Odkup spoločností je však podstatne kratší a jednoduchší proces než likvidácia firmy.

Odkup spoločností – s.r.o. vs ready made

Pojem odkup spoločností je výraz používaný pre odkúpenie obchodného podielu, no pri odkúpení firmy je veľmi dôležité oboznámiť sa so spoločenskou zmluvou a rozlišovať, či sa obchodný podiel predáva niektorému so súčastných spoločníkov alebo inej osobe mimo spoločnosti. Najjednoduchšie je, ak má spoločnosť len jediného spoločníka. Spoločnosť, ktorá sa plánuje predávať, by nemala mať žiadne záväzky, majetok ani pohľadávky – jednoducho povedané, mala by byť „finančne zdravá“. Pokiaľ ide o predaj novej firmy, ktorá bola založená s úmyslom ďalšieho predaja (ready made firma), pri tomto procese sa postupuje trochu odlišne než pri odkúpení klasickej s.r.o.

Zanechať odpoveď