Paralyzér – spoznajte jeho základne typy a použitia

Poznáme dva typy paralyzérov. Prvý typ (paralyzér) funguje na princípe priameho kontaktu s osobou, a to aj cez oblečenie. Toto sú klasické paralyzéry elektrošokové, obuškové a baterkové.  Druhý typ je tzv. taser, vystreľujúci (elektricky náboj) až do 10m, ktorý je priamo spojený s taserom. Výhodou je nepriamy kontakt s útočníkom,  ktorému sa náboj zaryje jemne pod kožu a prenáša do neho elektrický výboj. Odtiaľto používajú obidva typy podobnú funkciu, a to že prenesú silu elektriny o sile až niekoľko 100000V až 1000000V  pomocou náboja alebo kontaktu do útočníka. Prúd dostane do kŕču priečne pruhované svalstvo človeka, ktorý nemá šancu sa pohnúť niekoľko minút, ale to záleží na viacerých faktoroch ako kondícia a stavba tela útočníka.

paralyzér

Paralyzér dokáže hravo uzemniť agresívneho človeka.

Paralyzér – použitie a zákony

Tasery a paralyzéry sú viac-menej používané ozbrojenými zložkami, políciou, vojskom ale aj službami SBS. U nás v republike sú skôr používané obušky a slzný plyn, a to najmä preto že tasere sú u nás zakázané.  Na druhej strane klasický paralyzer, alebo paralýzere s baterkou, je možné kúpiť v každom lepšom obchode s touto tematikou. Verím, že tento prostriedok nebudete musieť nikdy použiť. Väčšinou už v nových paralýzeroch sa nachádza aj LED baterka, ktorá vám môže poslúžiť ako osvetlenie si cesty pri prechádzke nočnými uličkami alebo parkami.  Pri používaní takýchto zbraní treba myslieť na dôsledky, ako aj legislatívnu stránku. Ak sa človek nachádza v krajnej núdzi, čo znamená, že odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace jemu alebo chránenej osobe. Treba mať na pamäti, že to platí ak je vyhodnotená obrana ako primeraná okolnostiam. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku. Všetko toto platí pokým inému človeku nebola spôsobená úmyselná smrť. Odporúčam si pred zakúpením prečítať zákon § č.24 o krajnej núdzi , č.25 nutná obrana a č.26 oprávnené použitie zbrane.

paralyzér

Paralyzér používajte len v núdzi, inak hrozí, že sa dostanete do kolízie so zákonom.

História a vývoj  paralyzéru

Ako prvý začal vedec  Jack Cover v roku 1969 skladať prvú podobu tejto elektrickej zbrane, ktorú dokončil v roku 1974 a nazval ju elektrická puška. Ako zbraň ju uviedli v roku 1976, no potom patentom firmy Nova Technologies v roku 1983 sa vyrobil prvý ručný paralyzer NOVA XR-5000. Bol to prvý paralyzér ktorého dizajn sa používa dodnes. V dnešnej dobe fungujú už nové tzv. maskované paralýzere napr. ako mobilné telefóny alebo elektrické obušky a baterky.

Zanechať odpoveď