Ste vlastníkom upravenej strelnej zbrane?

Od februára 2022 je účinná novela zákona o strelných zbraniach a strelive. Parlamentom bola schválená o rok skôr. Zámerom bolo dosiahnuť rovnováhu medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu pre niektoré strelné zbrane v rámci EÚ a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami. 

O aké zbrane sa jedná?

Je rozumné a potrebné skontrolovať strelné zbrane, ktorých ste vlastníkom a prešli cez brány a dvere vášho domova. Niektoré z nich môžu patriť do skupiny zbraní, ktoré treba nahlásiť. Vo všeobecnosti ide o zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní a zo zbraní patriacich pred ich úpravou medzi zbrane kategórie A. Ďalej to sú samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a nakoniec sú to zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník.

zbrane
Témou je predovšetkým nadlimitný zásobník

Novela zákona definuje povinnosti majiteľov zbraní

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí povinnosť pre občanov, podnikateľov či podnikateľské subjekty nahlásiť polícii držbu strelných zbraní. Jedná sa o tie zbrane, ktoré predtým patrili medzi do inej kategórie, resp. nepodliehali evidenčnej povinnosti. 

      Jedná sa o nasledovné druhy zbraní:

  • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená (pozn. nie konštrukčne odvodená) zo samočinnej zbrane.
  • krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania. Ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov.
  • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania. Ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov.
  • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania. Ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov.
  • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania. Ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov.
  • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.
zbrane
Zbraň nie je hračka!

Nezabudnite, že takéto zbraň nie je hračka. Mali by ste mali ju mať aj bezpečne ukrytú a zamknutú. Najlepšou voľbou, kde ju uložiť sú trezory a skrine na zbrane.

Zanechať odpoveď