Súkromná offshore banka má svoje opodstatnenie na trhu

Súkromné medzinárodné offshore banky opakovane dokazujú, že sú mimoriadne výhodné z niekoľkých hľadísk. Nielen možnosťami pri obstarávaní kapitálu, redukciou daní, znižovaním nákladov na pôžičky, pre zaistenie úplného súkromia, ale aj schopnosťou  utajenia vlastných obchodných záležitostí. Offshore banka je teda okrem štandardných a nadštandardných bankových služieb schopná poskytnúť aj anonymitu a diskrétnosť.

offshore banky

Zahraničné offshore banky sú veľmi výhodné

Offshore bankové centrá a daňové raje

Popredné súčasné bankové centrá s nepatrnými alebo žiadnymi daňami a veľkou mierou liberálnosti, sú do značnej miery sústredené do dvoch geografických oblastí – karibskej a pacifickej. Karibskú reprezentujú krajiny ako Anguilla, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Holandské Antily, Grenada, Dominika, St. Vincent, Panenské ostrovy a Montserrat. Pacifickú potom Hongkong, Singapur, Cookove ostrovy, Vanuatu, Palau, Labuan a Samoa. Daňových rajov však pribúda a každým rokom sa k ním pripájajú ďalšie offshore krajiny.

Lokálna offshore banka má vply aj na miestnu ekonomiku

Niektoré z týchto offshore bankových centier sú malé ostrovné krajiny so slabou ekonomikou a je ľahké pochopiť, prečo. Tieto malé ostrovy majú menej prírodných nerastných zdrojov. Prijatím liberálnych daňových zákonov môžu tieto krajiny pritiahnuť zahraničný kapitál. Investori zo Spojených štátov, Európy, Južnej Ameriky a ďalších miest potom platí za prevádzku svojich offshore bánk ročný poplatok. Povesť ostrova ako offshore finančného centra potom zase priťahuje ďalšie peniaze a turistický ruch, zvyšuje zamestnanosť. Ostrov tak získava potrebné investície a kapitál.

offshore banka

Zakladanie offshore spoločností narastá

Offshore banka ako dcérska spoločnosť

Plná alebo čiastočne obmedzená všeobecná či medzinárodná banková licencia je náročná na požiadavky výšky základného imania. Existujú lokality, kde je možné aj tento typ licencie získať za prijateľných podmienok. Ako príklad môže poslúžiť model niekoľkých bánk, ktorých dcérske offshore banky nájdete v podstate vo všetkých hlavných karibských destináciách. Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada, Barclays Bank alebo ABN AMRO Bank sú toho príkladom. HSBC Bank má dcérske spoločnosti v Hong Kongu, Bahamách, Kajmanských ostrovoch, ale aj na Cookových ostrovoch v Oceánii.

Zanechať odpoveď