Celé územie dnešného Grécka, predovšetkým jeho členité pobrežie a jedinečné ostrovy, sú jednou z najobľúbenejších turistických svetových