Ascorutin je liek zložený z rutosidu a kyseliny askorbovej. Využíva sa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc.