Je známe, že každé telo reaguje na zmeny po svojom. Inak tomu nie je ani v prvých