Astma je jednou z najbežnejších chronických chorôb detí a má za následok najviac vymeškávaných dní školskej dochádzky