Tri slová, prvé dve z nich trocha čudne vyzerajúce po gramatickej stránke. Ale majú dosť významovo spoločného,