Hedge fondy sú v našom stredoerópskom priestore relatívne novým a perspektívnym odborom v oblasti investovania finančných prostriedkov. Záujem