Zhotoviť videozáznam sa dnes už dá rôznymi spôsobmi. Každý novší mobil už obsahuje túto funkciu, takisto