Vzdelávacie materiály používané na našich školách poskytujú študentom štandardnú angličtinu, ale nie jej slangovú podobu. Jedným z dôvodov