Kúzelník je povolanie, ktoré má dlhoročnú históriou, dokonca by sa dalo priradiť k tým najstarším povolaniam. Jeho