Hoci sme v našich končinách zvyknutí predovšetkým na domy a byty s jednou spoločnou kuchyňou, občas sa stane,