Súkromné medzinárodné offshore banky opakovane dokazujú, že sú mimoriadne výhodné z niekoľkých hľadísk. Nielen možnosťami pri obstarávaní