Muži sú vo všeobecnosti síce iní zákazníci ako ženy, nedá sa však povedať, že by sa