Poznáme dva typy paralyzérov. Prvý typ (paralyzér) funguje na princípe priameho kontaktu s osobou, a to aj cez