Každá poschodová posteľ by mala mať priamo v návode uvedené, že je určená pre deti od