Ready made akciová spoločnosť je firma, ktorá bola založená za účelom ďalšieho predaja. Pri bežnom založení novej