Opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov môže byť emocionálna horská dráha. Starostlivosť o člena rodiny na