Kolonizácia nových území patrila v období 15. až 19. storočia medzi hlavné motivácie najväčších európskych štátov a národov.