Tanec je umelecký pohyb, je to forma vyjadrenia pocitov, nálady, zobrazenia nejakého deja, resp. skutočnosti pohybom.