TANEC – čo všetko o ňom (ne)viete?

Tanec

Orientálny tanec patrí medzi nastaršie

Tanec je umelecký pohyb, je to forma vyjadrenia pocitov, nálady, zobrazenia nejakého deja, resp. skutočnosti pohybom. Tanec prebieha v čase a priestore, má určitú dynamiku a rytmus. Vzniká spájaním jednotlivých tanečných prvkov napr. krokov, gest a väčšinou je sprevádzaný hudbou, pretože tanec je najprirodzenejšia reakcia nášho tela na hudbu.

Najstaršie tance vo svete i u nás

Poznáme rôzne druhy a štýly tanca. K tým najstarším patria orientálne tance (brušné tance), ktoré čerpajú z etnických ľudových tancov a jeho stopy sa nachádzajú v mnohých kultúrach, či už Blízkeho Východu, severnej Afriky alebo Ázie. Ľudové tance, ktoré sú také typické aj pre Slovensko, patria tiež medzi najstaršie tance. Zmienky o ľudových tancoch sa začínajú už v 6. storočí a týkajú sa rôznych slovanských vetiev. Ľudové tance na Slovensku sa vytvárali prevažne na vidieku, kde žila podstatná časť obyvateľstva, a preto sa viažu hlavne k roľníkom, pastierom, drotárom, remeselníkom… Charakteristické boli hlavne párové „krútivé“ tance. Zaujímavé boli aj mužské tance napr. odzemok.

Ako vznikol spoločenský tanec…

Úpravou ľudových tancov vznikol spoločenský tanec, ktorý sa skladá z dvoch odlišných typov, z tancov štandardných, ako napr. anglický valčík, tango, slowfox, quickstep a latinskoamerických, ako samba, čača, rumba, jive či pasodoble.

Dejiny baletu

Klasické tance – balet, tzv. tanec na špičkách. Dejiny baletu siahajú k prelomu 14. – 15. storočia. Balet prešiel rôznymi obmenami od čias renesancie, baroka, rokoka, romantizmu až po dnešnú podobu. Ako reakcia na úpadok baletu sa začal na prelome 19. a 20. storočia formovať moderný tanec.

Tanec dnes

Tanec

Ak chcete tancovať, vyskúšať môžete aj tanečné školy

V súčasnosti sa s moderným tancom stretneme takmer všade, je to štýl vychádzajúci zo súčasnej popovej a elektronickej hudby. Je dynamický a bez obmedzenia variácií, čo sa týka tanečných krokov a choreografií. Technika moderného tanca je ideálnou prípravou pre všetky druhy súčasných tanečných trendov, ako je muzikálový, jazzový tanec, show dance, súčasný tanec, hip-hop a iné. V ponuke je množstvo tanečných kurzov a škôl, z ktorých si určite každý vyberie tanec, ktorý bude pre neho tým pravým relaxom.

Zanechať odpoveď