Ste práve v situácii vo firme, keď vám chýbajú vhodné a kvalifikované osoby pri obsadzovaní štatutárnych a dozorných