Záhrady a záhradkárske osady nám umožňujú vidieť veľkú pestrosť záhradných domčekov a rozmanitých záhradných stavieb a prístavieb. Postavených