Základnou a prvou podmienkou založenia s.r.o. je názov firmy. Obchodné meno, ktoré bude zapísané v Obchodnom registri